Privacy- Cookiebeleid

Bedrijfsgegevens:

Zenz-Art is een onderdeel van ZenzDoesburg (www.zenzdoesburg.nl) en is als volgt te bereiken:

Postadres: Markt 11, 6981 CJ Doesburg
Vestigingsadres: Markt 11, 6981 CJ Doesburg
Inschrijvingsnummer KvK: 544876
Telefoon: +31 6 43477459
E-mailadres: info@zenz-art.nl
www.zenz-art.nl is een website van Zenz-Art.
Opgesteld d.d. 21-11-2019

Autoriteit persoonsgegevens
ls bezoeker van de website www.zenz-art.nl heeft u het recht aangaande uw persoonsgegevens een klacht in te dienen.
Dit kunt u rechtstreeks doen aan Zenz-Art en/of indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Zenz-Art kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Zenz-Art, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier en/of het gastenboek op de website aan Zenz-Art verstrekt. Zenz-Art kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Zenz-Art de gegevens nodig heeft:
Zenz-Art verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Zenz-Art uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van goederen en/of diensten in de vorm van workshops.
Voor het ontvangen van de nieuwsbrief geeft u toestemming. In de nieuwsbrief wordt gecommuniceerd hoe u zich hiervoor kunt uitschrijven

Hoe lang Zenz-Art de gegevens bewaart:
Zenz-Art bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Ordergegevens worden vijf tot zeven jaar bewaard welke nodig zijn voor belastingaangifte.

Gegevens delen met anderen:
Zenz-Art verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google analytics:
Zenz-Art maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken van Zenz-Art. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Zenz-Art te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Zenz-Art heeft hier geen invloed op.
Zenz-Art heeft Google geen toestemming gegeven om via Zenz-Art verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
De maximale bewaartijd van de gegevens is 26 maanden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Naast dat u zelf uw persoonsgegevens kunt inzien, corrigeren en/of wijzigen kunt een ook een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zenz-art.nl
Zenz-Art zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging:
Zenz-Art neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zenz-Art maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zenz-Art verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Zenz-Art op via info@zenz-art.nl.

Yourhosting als verwerker persoonsgegevens:
Gegevens die je invult tijdens het aanmelden voor de nieuwsbrief of het versturen van een bericht worden verwerkt door Yourhosting. Yourhosting zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Cookies:
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op je computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op je computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van je computer verwijderd zodra je je webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op je computer staan, ook na afsluiting van je webbrowser. Zenz-Art gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Zenz-Art maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Zenz-Art. Zenz-Art maakt incidenteel gebruik van (Google) advertenties, deze maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan je vertoond zijn. Deze cookies worden niet door Zenz-Art zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

Hoe kun je cookies weigeren?
Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor je beschikbaar zijn. Op de site van Zenz-Art kan het voorkomen dat je hyperlinks aantreft naar andere websites.
Zenz-Art kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Belangrijk om te weten:
Het gebruik van cookies is veilig. E-mail- en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.